Home Nieuws Ecorealisme
20
jan
2019

Ecorealisme

Driss Zayou
Ecorealisme

“Een gezond leefmilieu is essentieel. De N-VA blijft inzetten op een betere luchtkwaliteit met minder vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere natuur zijn nodig voor rust en vrije tijd.”

Dit standpunt van de moederpartij wordt regelrecht overgenomen door N-VA Dessel. Klimaat is een enorm gevoelig en belangrijk onderwerp dat zeer hard leeft bij de jongeren. Dit was ook zeer duidelijk bij de mars van 2 december waarbij er wel 65.000 mensen door de Brusselse straten trokken.

Serieuze problemen hebben echter reële oplossingen nodig. “Ik wil mijn handtekening zetten onder vijftig procent CO2-reductie. Alleen wil ik dan dat de ministers van Energie en Klimaat aantonen dat we dat kunnen halen én dat dat betaalbaar blijft voor onze gezinnen en onze bedrijven.” aldus Geert Bourgeois. Een handtekening zetten zonder verdere acties bij de COP24 Katowice lost niets op. Daarom is er in juli al een ambitieus klimaatplan goedgekeurd door Vlaanderen. Het is ook een mondiaal verhaal, niet enkel de EU-lidstaten moeten hier werk van maken, we kijken dan zeker naar de Verenigde Staten en China.

Duidelijk is dat de klimaatproblemen door 3 grote factoren veroorzaakt worden, namelijk: de veeteelt, industrie en vervoer. Het is een verhaal van ‘minder’; we moeten meer klimaatbewust door het leven gaan. Éen keer per week vegetarisch eten, met de fiets naar de supermarkt gaan of lokale/seizoensgebonden voeding kopen, kunnen al veel betekenen voor het behoud van onze natuur en propere lucht. Hoewel de politiek het klimaat op beleidsvlak zal moeten regelen, zullen de acties van de doorsnee burgers minstens evenzeer doorwegen.

Als we spreken over klimaat en milieu kunnen we energie niet uit het verhaal laten. Daarom moeten we werken met ‘groene energie’. Als je deze woorden hoort, denk je vaak aan zonnepanelen en windmolens. Hoewel dit juist is, is er nog een efficiëntere groene energievorm. Iets waar de Desselaar genoeg van weet, kernenergie. In de natuur komen trouwens ook radioactieve stoffen en ioniserende straling voor. De witte rook die uit de koeltoren komt van een kerncentrale is slechts waterdamp en schaadt de natuur niet en stoot niets uit. We moeten enkel kunnen omgaan met het afval. Wij, Jong N-VA Dessel, mochten een bezoek brengen aan Isotopolis waar al onze vragen werden beantwoord. Dit bezoek bevestigde nogmaals dat kerncentrales ons de nodige energie leveren zonder de natuur te schaden en dat het afval zeer gecontroleerd en veilig wordt geborgen.