Home Nieuws Kernuitstap: een groene oplossing?
19
mrt
2019

Kernuitstap: een groene oplossing?

Pieter-Jan Gys
Gascentrales

De klimaatmarsen vliegen ons om de oren. Net zoals de vele statements over het klimaat. Bepaalde politieke partijen gebruiken deze materie graag als politieke recuperatie. Maar wat kunnen we besluiten als we realistisch naar deze materie kijken? Wat kan er effectief gedaan worden zonder dat de bevoorrading in het gedrang komt en er niet meer wordt uitgestoten? Wat zijn de feiten?

Eerst en vooral willen we met jou delen welk aandeel België heeft in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen: 0,27 %. Zoals je merkt, verwaarloosbaar klein. Zelfs al stoppen we alle CO2 -uitstoot in België, op wereldwijd vlak zal dit voor weinig verschil zorgen. Dit mag ons echter niet weerhouden om werk te maken van een properder klimaat.

We beginnen bij het begin, in 2003. De regering Verhofstadt I voert een maatregel uit die in het regeerakkoord van 1999 was opgenomen. Ze legde namelijk een kalender vast om het gebruik van kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie af te bouwen. Volgens die wet mogen er geen nieuwe kernreactoren worden gebouwd en moet de productie van de bestaande reactoren in Doel en Tihange gestopt worden 40 jaar na hun ingebruikname. Na enkele verlengingen van voorgaande regeringen, werd uiteindelijk 2025 de absolute sluitingsdatum. Sinds de regering in 2003 deze wet aannam, werd er vanaf dan serieus geïnvesteerd in hernieuwbare energie. In 2017 werd in België 30 % van de geleverde energie gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Wie snel kan tellen merkt dus dat op 14 jaar tijd 30 % hernieuwbare energie werd gerealiseerd. Wie nog sneller kan tellen, zal merken dat vanaf 2017, op 8 jaar tijd dus, de overige 70 % zou moeten worden opgevangen aangezien de kerncentrales zullen sluiten in 2025. Dit zal uiteraard gebeuren met nog meer hernieuwbare energie, maar vooral ook met vuile opwekkers zoals gascentrales.

Zoals al vermeld, om deze leemte op de energiemarkt op te vangen, wordt vooral gekeken naar gascentrales. Is dit wel een alternatief voor kernenergie? Kerncentrales stoten geen CO2 uit en zijn dus volledig CO2 -neutraal. Als we de kerncentrales vervangen door gascentrales zal onze CO2 -uitstoot spectaculair stijgen. Men gaat ervan uit dat in 2030 de vraag naar energie met 10 % zal gestegen zijn ten opzichte van vandaag. Zelfs wanneer het aandeel van hernieuwbare energie tegen 2030 oploopt tot 57 %, stijgt de CO2 -uitstoot met bijna 10 miljoen ton of met 60 %! In vergelijking met de totale CO2 -uitstoot in België - 89 miljoen ton in 2012 - weegt deze verwachte toename uit de productie van elektriciteit zwaar door. Aangezien we de opwarming van onze aarde, veroorzaakt door de uitstoot van CO2 , willen stoppen op korte en snelle termijn, lijkt meer uitstoten ons niet de oplossing.

Agoria, Essenscia en Febeliec berekenden in 2017 dat een kernuitstap in 2025 ons bovendien een extra jaarlijkse factuur zou opleveren van € 600 miljoen. Deze meerkost van een energiesysteem met een stijgend aandeel duurzame energie is onnodig duur voor onze gezinnen en bedrijven. Mochten er twee kerncentrales openblijven na 2025 dan zou er nog steeds nood zijn aan gascentrales om de vraag te kunnen beantwoorden maar zou deze factuur wel veel kleiner zijn. De structurele kost om die twee kernreactoren open te houden, zou € 160 miljoen per jaar zijn, t.o.v. de € 600 miljoen extra die een volledige kernuitstap ons jaarlijks zou kosten.

Voor ons ligt de oplossing in het langer openhouden van de huidige (of toch tenminste twee) kerncentrales aangezien zij volledig CO2 -neutraal zijn en de bevoorrading garanderen. De opwarming van de aarde stoppen is nodig, NU nodig. En dat los je niet op door meer fijn stof de lucht in te sturen. Wij pleiten voor het langer openhouden van (of twee van) onze kerncentrales tot er voldoende alternatieven bestaan die ook CO2 - neutraal zijn.

Natuurlijk beseffen wij goed dat kernenergie nucleair afval met zich meebrengt. Nucleair afval dat zeer nauwkeurig en precies dient te worden verwerkt en geborgen, waarna het nog eeuwenlang van dichtbij moet worden opgevolgd en gemonitord. Gelukkig zijn hier de meest vooraanstaande instanties zoals NIRAS en BELGOPROCESS in Dessel mee bezig en wordt er door SCK-CEN en internationale partners dagelijks gewerkt aan efficiëntere technieken voor de opwekking van kernenergie, zoals de goedkope en flexibele SMR (Small Modular Reactors), ITER (kernfusie), thoriumzout, hergebruik van reeds gebruikte brandstof, etc.