HomeNieuwsWat staat er nu eigenlijk in dat VN-migratiepact van Marrakesh?
29
nov
2018

Wat staat er nu eigenlijk in dat VN-migratiepact van Marrakesh?

VN

Je zult het al wel eens horen vallen hebben de laatste weken, ‘het VN-migratiepact van Marrakesh’. Dit pact werd door de VN opgesteld om in de toekomst meer gereguleerde migratie te garanderen. Hoewel de tekst niet bindend is, gaan de ondertekenende landen uitdrukkelijk akkoord om alles in het werk te stellen om de inhoud ervan te respecteren en zo mogelijk in wetteksten te gieten. Nadien zou de VN om de twee jaar voor elk land een rapport opmaken om na te gaan in hoeverre het verdrag al in de praktijk werd omgezet. Natuurlijk staan wij achter meer gereguleerde migratie maar dit pact lijkt in onze ogen toch zeer problematische inhoud te bevatten. Daarom dat ook wij niet willen dat dit pact door ons land zomaar zal worden ondertekend. Hieronder enkele problematische artikels van het pact.

1. Artikel 21: ‘We vergemakkelijken de toegang tot procedures voor gezinshereniging”

Nergens in de tekst vinden we een onderscheid tussen procedures voor reguliere en irreguliere migranten. De regels moeten niet lakser, zeker niet voor illegale migratie. Wist je trouwens dat reeds de helft van de reguliere migratie naar ons land verloopt via gezinshereniging? Dat is bijzonder veel. Volgens ons moet er ruimte blijven om ons systeem te kunnen verstrengen.

2. Artikel 27: ‘We herzien relevante wetten en regels die bepalen of sancties toepasselijk zijn voor irreguliere toegang en verblijf.”

Hieronder kan verstaan worden dat de regels rond illegaliteit zouden moeten worden teruggeschroefd. We willen echter net het onderscheid blijven maken tussen reguliere en irreguliere migratie. Bij reguliere migratie maak je afspraken met andere landen zodat mensen kunnen komen, bij irreguliere migratie gaat het over individuen die onwettelijk de grens oversteken. Waarom moeten die wetten worden herzien? Illegale migratie is onwettig en niet positief. Dit artikel doet het geheel ‘migratie’, ook de illegale, als positief verstaan.

3. Artikel 33: ‘We verbinden ons tot een discours over migratie en migranten dat leidt tot een meer realistische, menselijke en constructieve perceptie.’

Dit artikel is er voor ons ver over. Dit zien we als een verwijzing naar de media en hoe er bericht moet worden, dit is voor ons te ver. Het kan hierdoor moeilijker worden om op een negatieve manier te schrijven over migratie, zowel in de media als de wetenschap. Wat met journalisten of wetenschappers die een (mogelijke) negatieve wetenschappelijke of maatschappelijke impact zien van migratie? Dit beperkt de persvrijheid. Het zal negatieve effecten en daden onpubliceerbaar maken.

4. Artikel 41: ‘We verbinden ons ertoe om de doelstellingen en verbintenissen van het pact na te leven.’

Er staat expliciet in de tekst dat het een niet-bindend pact is. Het heet dan ook officieel een compact, het is dus geen verdrag. De juridische status ervan is dus niet duidelijk, want het woord compact komt niet vaak voor. Deze teksten zullen sowieso kunnen worden toegevoegd aan bestaande teksten in juridische procedures om zaken voor de rechter te brengen. De migratiepolitiek wordt hier duidelijk wel mee beïnvloed. Er zullen rechters zijn die de tekst wel degelijk op een of andere manier als bindend zullen interpreteren.

*Bronnen: GVA 22/11/2018 & Doorbraak 14/11/2018